Make your own free website on Tripod.com
YAKAMOZ
INTEGRATED PERIPHERALS

Home

Guncel
Windows 2000
NT
XP
Çözüm:network,bios...
BIOS PROBLEMLERi
banaaitpratikler
DRiVER (suruculer)
GUVENLiK
WINDOWS KOLAYLIKLARI
REGEDIT
CMOS SETUP
BIOS FEATURES SETUP
INTEGRATED PERIPHERALS
CHIPSET FEATURES SETUP
POWER MANAGEMENT SETUP
PNP/PCI CONFIGURATION
OVERCLOCK
TELNET
diger
-

This page will have rates for several of our products and services. We encourage you to contact us to get a price quote for your specific needs.

Block Mode: Bu seçenek "Enabled" (ya da "Auto") olarak seçilmise, BIOS IDE sabit diskinin konfigürasyon sektöründen bir defada kaç sektörün okunabileceini veya yazlabileceini bildirir.Block Mode'un (veya Multi Sector Transfers) tavsiye edilen deerlerin kullanm,her sektör için yazma ve okuma ilemlerini tek tek yerine getirilmesi için gerekli olan yönetim zahmetini azaltmaktadr ve bu da daha sonra hza etki etmektedir.Gerekli durumlarda bu seçenekten somut say deerleri ayarlanabilir.Baka bir yardmc olmadan kullanc somut deeri çok zor bulacaktr.

IDE PIO/UDMA: "Auto" en yararl ayardr.Çünkü burda BIOS konfigürasyon sektöründen veya mevcut EIDE cihaznn Firmware'nda somut deeri bildirmektedir.Deerlerin manüel olarak ayarlanmas, sadece çok uzun balant kablolar veya sistem frekansn deitiren Tuning önemleri nedeniyle çkan zorluklarda tavsiye edilir.

PCI SLOT IDE Second Channel: Burada PCI-EIDE kartnn ikinci bir kanaln açlmas ("Enabled") veya kapatlmas ("Disabled") mümkündür.

On-Chip Primary/Secondary PCI IDE: Bu her iki ayar, On-Board-EIDE-Controller'n her iki kanalnn da aktif olup olmadn ve ait olan kaynaklar igal edip etmediklerini belirler.IDE cihaz kullanmayan biri bunlar iptal ederek boalan iki Interrupt hattn dier amaçlar için kullanabilir.

Onboard PCI SCSI Chip: Bu menu seçenei mevcutsa, "Enabled" konumunda uygun kaynaklar (Interrupt, dma kanal) kullanan bir On-Board SCSI Chip'ini etkinletirir.

USB Controller: "Enabled" konumunda Chipset'teki entegre edilmi Controller' Universal Serial Bus için aktif hale getirir.Gerekli kaynaklar, USB cihaz gerekmedii sürece saklanabilir.

ON-Board FDC Controller: Bu menü maddesi neredeyse her zaman aktiftir, çünkü Board kendi Floppy Controller'n IRQ 6,DMA 2'de aktif hale getirir.On-Board Controller'n yerine, tamamen uygun bir takma kart kullanlmak istenirse veya tamamen Floppy sürücüden gelmeden "Disabled" ayaryla kaynak çakmalarn çözer ve bununla beraber daha baka kaynaklarn kullanlmasna olanak salar.

On-Board Serial Port 1/2: Bu her iki ayarla Interrupt meguliyeti ve her seri balant için port adresi seçebilir

UART 2 MODE: Burada ikinci siri arabirim için iletme modu belirlenir."Standart" RS-232C'lik normal iletme anlamna gelmektedir.

Duplex Mode: Bu seçenek "Full" olarak ayarlandnda mevcut bir Infrared-Transceiver ayn anda hem gönderebilir hem de alabilir duruma gelmektedir."Half" ile sadece deimeli olarak devreye giren gönderme ve alma iletmelerine olanak tannr.

OnBoard Parallel Mode: Burada,paralel balantlarn Port adresleri ve Interrupt hatlar belirlenir veya hepsi tamamen "Disabled" olarak kapal konumlandrlr."378/rq7" ve "278/rq5" LPT1 ve LPT2 için geçili alternatiflerdir.IRQ5 her türlü ses kartnn standart Interrupt' olarak yerletii için, çounlukla ilk paralel port seçenei en iyi seçimdir.

Paralel Port Mode: Burada, yazc balants için yönlendirilebilir kombinasyonlar olan "SPP", "EPP" ve "ECP" arasnda seçim yapmak mümkündür.Standart Parallel Mode'un (SPP) aksine, hem Enhanced Parallel Port (EPP) hem de Extended Capabilities Port (EPP) bidirectional (çift yönlü),yani daha hzl çalmaktadr - EPP modunun birçok versiyonu mevcuttur.Hirbir problem ortaya çkmazsa,"ECP/EPP" en iyi, en esnek ve en hzl ayar demektir.

ECP Mode Use DMA: Burada ECP modu için bir DMA kanal tahsis edilebilir.Kanal "1" ve kanal "3" tercih edilmelidir.Sound Blaster uyumlu ses kartlar için standart olan bunlardr.

Parallel Port Epp Mode: Bu seçenek mevcut ise, "EPP1.7" ve yeni "EPP1.9" arasnda seçim yaplabilir.Böylelikle, eer paralel port cihazlarnda bir problem olursa deneme imkan mevcuttur.


We may offer free estimates at your home or office. Call for an appointment and more details.

Computer Company * Any Street * Anytown * US * 01234