Make your own free website on Tripod.com
YAKAMOZ
CHIPSET FEATURES SETUP

Home

Guncel
Windows 2000
NT
XP
Çözüm:network,bios...
BIOS PROBLEMLERi
banaaitpratikler
DRiVER (suruculer)
GUVENLiK
WINDOWS KOLAYLIKLARI
REGEDIT
CMOS SETUP
BIOS FEATURES SETUP
INTEGRATED PERIPHERALS
CHIPSET FEATURES SETUP
POWER MANAGEMENT SETUP
PNP/PCI CONFIGURATION
OVERCLOCK
TELNET
diger
-

On this page we will provide some tips that can improve the performance of your computer and give you ideas you can use with your system.

DRAM Speed Selection

Burada FPM (Fast Page Mode) ve EDO-DRAM için kullanlan bellekleri hz bildirilir."60 ns" ve "70 ns" seçilebilir.Somut deer kullanlan modüle baklarak bulunabilir.Bellek entegreleri normalde uygun iaretler tar ve sonradan ayarlanabilir."60" veya "70"

AUTO CONFIGRATION

"Enabled" olarak ayarlandnda Board üreticileri tarafndan belirlenmi özellikle deiik bellek zamanlar için mantkl parametreler yüklenir.Bunlarn hepsi,ancak "Disabled" seçildiinde tekrar deitirilebilir

System /Video BIOS Cacheable ve 8/16 Bit I/Q Recovery Time

System /Video BIOS Cacheable: Bu her iki seçenek de , Shadow RAM'de yanstlan BIOS parçalarn tampon bellekte ilenip ilenmeyeceini bildirir.Çounlukla BIOS rutinlerine bavuran DOS yazlm "Enabled" seçilmesi ile beraber kolay hz art salanmaktadr.Modern iletim sistemleri BIOS eriimlerini hada iyi Driver'lar yolu ile yapmaktadrlar.

8/16 Bit I/Q Recovery Time: Burada ,ISA-BUS'lara yaplan ilemler arasnda ne kadar bekleme devri ve ne kadar dinlenme zaman olaca ayarlanabilir.Normal olarak burada "1" yeterlidir.Problemlerde, örnein ISA ses kart ile olanlarda, yüksek deer verilerek yaplan denemeler problemi çözebilir

Click to receive e-mail
when this page is updated
Powered by NetMind

Computer Company * Any Street * Anytown * US * 01234