Make your own free website on Tripod.com
YAKAMOZ
PNP/PCI CONFIGURATION

Home

Guncel
Windows 2000
NT
XP
Çözüm:network,bios...
BIOS PROBLEMLERi
banaaitpratikler
DRiVER (suruculer)
GUVENLiK
WINDOWS KOLAYLIKLARI
REGEDIT
CMOS SETUP
BIOS FEATURES SETUP
INTEGRATED PERIPHERALS
CHIPSET FEATURES SETUP
POWER MANAGEMENT SETUP
PNP/PCI CONFIGURATION
OVERCLOCK
TELNET
diger
-

EZ & HALiLAGA

PNP OS Installed: Bu madde altnda "Yes"i ayarladmzda,BIOS sadece boot ilemi için gerekli donanmn kaynak dalm ile ilgilenecektir.Dier parçalarn konfigürasyonu için sonradan zorunlu olarak Plug & Play özelliine sahip Windows95 gibi bir iletim sistemine gerek duyar.

Reset Configuration Data: Bu seçenek genellikle "Disabled" durumundadr."Enabled" ile aktif duruma getirildiinde, BIOS Setup'tan çktktan sonra,Reset srasnda bütün ECSD kaytlar silinir.Boot ilemi sonunda BIOS mevcut kaynaklar tekrar tamemen dalr.Burada öncelikle rezerv edilen kaynaklarla uygun ISA kartlar tekrar tamamen dalr.Sonra bunu Plug & Play parçalar izler.Yaplan sistem konfigürasyonlar böylelikle gerektiinde tekrar canlandrlabilir.

IRQ-x / DMA-x Assigned To: Bu ayarlar sadece "Resources Controlled By" altnda "Manual" seçenei tercih edildiinde ortaya çkar.Bu ayarlar mevcut kaynaklarn "Legacy ISA" veya "PCI / ISA PnP" ile bir ISA kartna veya Plug & Play Resource Pool'a balanmasn mümkün klar.Eski bir Sound Blaster 2.0 kart için, örnein Legacy ISA'da IRQ 5 ve DMA 1 ayarlanabilir.

PCI IRQ Activated By: Bu ayar mevcutsa, burada "Level" ve "Edge" seçenekleri terçih edilebilir.Normlara uygun PCI kartlar normalde sinyal yüksekliine göre uyandrr ve Interrupt'la desteklenir.Bundan sonra,bir çok PCI kart tek bir Interrupt hattn problemsiz kullanabilirler.Baz uyumsuz PCI kartlar oyun kurallarna uymamaktadr.Böyle problemli kartlar "Edge" seçenei ile zaptedile bilir.

Slot x Using INT #: Bu ender seçenek, 4 PCI Interrupt'ndan birinin belli bir PCI yuvasndan birine atanmasna olanak salar.Böylelikle bu problemler Egde-PCI kartlarnda giderilir.Normalde "Auto" ile yaplan datm yeterlidir.

1st / 2nd / 3rd / 4th Available IRQ: Bu çok ender bulunan seçenekte, eer "auto" ile yaplan otamatik düzenleme istenmeyen sonuçlar üretiyorsa,A'dan D'ye her dört PCI-Interrupt' için bir Interrupt düzenlemesi yapabilirsiniz.

PCI IRQ Map To: Bu menu maddesinde 14 ve 15 numaral IDE-Interrupt'larn düzenini seçebilirsiniz.Normal durumda bunlar "PCI Auto" ile mevcut bulunan Onboard-Controller'a verilmektedir.Bunun yerine PCI Controller kartnn bir Slotunun da "ISA" ile ISA Controller'a verilmesi ayarlanabilir.

Primary / Secondary IDE INT #: Burada, Onboard Controller'n veya uygun bir PCI kartnn her iki IDE kanalndan herbirinin hangi PCI Interrupt' kullanmas gerektii belirtilir."A" ve "B" normaldirler.

Use MEM Base Addr: Bu seçenek Upper-Memory alanndaki bir anabellek penceresinin rezervasyonunu mümkün klar.Örnein baz eski ISA network kartlar.Burada "NA"(Not Avaible = mevcut olamayan) yerine bir balangç adresi verildiinde, ihtiyaç duyulan bellek alannn büyüklüünün ayarlanmasn salamaya yönelik "Used MEM Length" seçenei karmza çkar.

Enter supporting content here