Make your own free website on Tripod.com
YAKAMOZ
POWER MANAGEMENT SETUP

Home

Guncel
Windows 2000
NT
XP
Çözüm:network,bios...
BIOS PROBLEMLERi
banaaitpratikler
DRiVER (suruculer)
GUVENLiK
WINDOWS KOLAYLIKLARI
REGEDIT
CMOS SETUP
BIOS FEATURES SETUP
INTEGRATED PERIPHERALS
CHIPSET FEATURES SETUP
POWER MANAGEMENT SETUP
PNP/PCI CONFIGURATION
OVERCLOCK
TELNET
diger
-

EZ & HALiLAGA

Power Management: Burada bütün enerji tasarrufu önlemleri kapatlabilir, açlabilir.En son durum için yüksek "Max Saving", düük "Min Saving" veya ayarlanabilir tasarruf derecesi "User Define" olmak üzere üç profil bulunmaktadr.

PM Control by APM: Eer Windows 95/98 gibi Advanced Power Management'l bir iletim sistemi kullanyorsanz, buna "Yes" ile enerji tasarrufu önlemlerinin kontrolünü verebilirsiniz.

Video Off Method: Burada , çok farkl ayarlar mevcuttur,ekrann kapatlmas gerektii gibi."Blank Screen" son olarak boluk iareti monütöre gönderilir."V/H-sync+blank" ek olarak senkronizasyon sinyallerini kapatmaktadr."DPM Support" grafik karlarnn ve mönitörün VESA Display Power Management Signaling'de anlamalarn salar, ki durum en geç üç yl içinde bütün cihazlar için gerekli olacaktr.

Modem Use IRQ: Burada mevcut modemin Interrupt-hattn bildirmektedir.Bu hat üzerinde aktiviteler bilgisayar daha sonradan uyandrmaktadrlar.Örnein faks gelmesi gibi.

Doze/Standby/Suspend Mode: Bu üç seçenek aktif olmayan saatleri belirlemektedir ve buna göre sadece ilemcinin ("Doze Mode") sabir diskin ve ekrann ("Standby Mode") veya bütün parçalarn enerji uykusuna geçmesini yönetir.

HDD Power Down: Burada, sabit diskin Standby Modta bamsz olarak kapatlmasna kadar ki aktif olmayan saatlerini belirlersiniz.Bütün sürücülerin sk sk elektrik kesilmelerine dayanamyacna dikkat edin.Bu her eyden önce server iletmelrn deki yüksek verimli sabitdiskler için geçerlidir,çünkü kesintisiz çalmak isterler.

Wake Up Events in Doze & Stanby: Bu balk altnda Interrupt'larda oluan bir liste ortaya çkmaktadr ve onlarn aktiviteleri "On" bilgisayar Doze Standby modlarnda uyandrmaldr.Yeni BIOS versiyonlarnda bu balklar sklkla "Reload Global Timer Events" altnda daha gelimi bir formda görünmektedir.

Power Down & Resume Events: Bu ikinci Interrupt listesinde bilgisayar Suspend-Mode'un uyandrmas gereken bütün parçalar "On" ile iaretlenir.

Throttle Duty Cycle: Bu ayar ilemcinin Doze Modunda göstermesi gereken performans yüzdesini yönetir.

VGA - Active Monitor: Bu seçenek "Enabled" ise grafiklerin aktivitesi, sistemi Standby - Mod'undan uyandrr.

CPU Fan Off in Suspend: "Enabled" a ayarlandnda, BIOS Suspend - Mod'unda ilemci fan için olan balanty keser.

Resume by Ring: Bu seçenek "Enabled" olduunda seri balantlarda Ring-Indicator hatt modeme gelen bir çaryu gösterir ve PC enerji tasarrufu modundan uyandrlr.Software yönetinli ATX Power'a sahip bilgisayarlarda da hatta yar kapal durumdan bilgisayar tekrar uyandrr.

IRQ 8 Clock Event / RQ 8 Break Suspend: Eer bu ayar "Enabled" yaparsanz, gerçek zaman saati bilgisayar Suspend modundan uyandrr, çünkü IRQ 8,geröek zaman saatinin Interrupt'dr

Computer Company * Any Street * Anytown * US * 01234