Make your own free website on Tripod.com
YAKAMOZ
REGEDIT

Home

Guncel
Windows 2000
NT
XP
Çözüm:network,bios...
BIOS PROBLEMLERi
banaaitpratikler
DRiVER (suruculer)
GUVENLiK
WINDOWS KOLAYLIKLARI
REGEDIT
CMOS SETUP
BIOS FEATURES SETUP
INTEGRATED PERIPHERALS
CHIPSET FEATURES SETUP
POWER MANAGEMENT SETUP
PNP/PCI CONFIGURATION
OVERCLOCK
TELNET
diger
-

REGEDiT

Aadaki püf noktalarn uygulamak için "Balat\Çaltr" seçin ve komut satrna "regedit" yazn ve tamam tklayn.


Belgeler Menüsünü Kaldrn.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current
Version\Policies\Explorer'da Yeni*IkiliDeeri açn ve dosyaya "NoRecentDocsMenu" yazn. Çift tklayn.
Deer verisini 01 00 00 00 yapn.

Balat Menüsü'nde Oturumu Kapat' Kaldrn.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current
Version\Policies\Explorer'da Yeni*IkiliDeeri açn "NoLogOff" yazn.
Çift tklayn. Deer verisini 01 00 00 00 yapn. Eski haline getirmek
için 00 00 00 00 yapn.

Temp Klasörünü Otomatik Temizleyin
C:\WINDOWS\TEMP klasörünü baslangçta boaltmak için "AUTOEXEC.BAT" dosyasna "del C:\Windows\Temp\*.tmp>nul"
satrn ekleyin. Bunu yapmadan önce "AUTOEXEC.BAT" dosyasnn yedeini aln.

Günlük Sistem Yedeini Azaltma-Arttrma
Günlük sistem yedeini isteinize göre azaltp arttrabilirsiniz
bunun için "SCANREG.INI"de "MaxBackupCopies=5" deerini
azaltn vaya arttrn.

Animasyonsuz Menüler
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop\WindowMetrics'de sada "MinAnimate'i 0" yapn.
Scandisk Açlmasn
Bilirsiniz bilgisayarnz kilitlendii zaman yeniden balatmak zorunda kalabilirsiniz ve bunun sonucunda bilgisayarnz balangçta mavi bir ekranda SCANDISK yapar. te bu sinir bozucu olaydan kurtulmak için(Bana göre) "C:\" dizininde bulunan "MSDOS.SYS" dosyasnda bulunan "[options]" altnda bulunan "AutoScan=0" yapn.
"Çaltr" Listesinin Silinmesi
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current
Version\Explorer\RunMRU'da sadaki listeyi silin.

"Bul" Listesinin Silinmesi
Sizin aradnz dosyalarn bakalar tarafndan görünmesini istemiyorsanz HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Windows\Current Version\Explorer\Doc FindSpecMRU bölümüne gelin ve sa taraftaki listeyi silin.
Masaüstünde Silinmeyen Simgeleri Silebilirsiniz.
Masaüstünde bulunan "Geri Dönüüm Kutusu, A Komular vb.." gibi silinmeyen iconlar silebilirsiniz bunun için yapmanz gereken HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current
Version\Explorer\Desktop\NameSpace'de alt anahtarlardan istediginizi silin. Dikkat:Eer bu silmeyi düündüünüz öelerin kopyasn almassanz bir daha geri gelmeyebilirler.

Add/Remove
Kurala uygun bir ekilde kaldramadnz programlar "Regedit"ten kaldrabilirsiniz. Bunun için HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall' da kaldramadnz programlarn ismini bulun ve silin.
Explorer Logosunu Deitirin
Internet Explorer penceresinin sa üst tarafnda yer alan minik simgeyi istediiniz gibi deitirebilirsiniz bunun için yerletirmek istediiniz görüntüyü 32x32 ebatlarnda ve *.BMP formatnda olmas lazm sonra bu yapm olduunuz görüntüyü "Windows" dizini altna yerletirin. HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\Microsoft\Internet Explorer\Main bölümüne gelin, Düzen menüsünden Yeni * Dize deeri komutunu çaltrn ve adn "smallbitmap" koyun, deerine ise dosyann ismini yazn.
Denetim Masasndaki Öeleri Kaldrn
Denetim Masasnda bulunan simgelerin bazlarn veya hepsini kaldrmak istiyorsanz u yolu takip edin Balat menüsünden "Çaltr" komutunu çaltrn. Ekrana gelecek olan diyalog kutusuna "CONTROL.INI" yazp Enter tusuna basn.Yüklemesini istemediiniz simgelerin isimlerini [don't load] bölümünde belirtmeniz gerekli. Mesela Modem denetim masas simgesinin görünmesini istemiyorsanz bu bölüme "modem.cpl=no" satrn ekleyin.Bilgisayarnz yeniden balatn. Dier denetim masas simgelerinin *.CPL dosyalarnn hangileri olduunu örenmek istiyorsanz C:\WINDOWS\SYSTEM klasöründe *.CPL dosyalarn aratn.
Sisteminizi Bakalar Kartrmasn.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Policies\System'de Yeni*Ikili Deer açn. sim olarak
aadakilerden herhangi birini verebilirsiniz. Çift tklayn. Geçerli duruma getirmek için deer verisini duruma göre 01 00 00 00 yazn.


·NoAdminPage (ifre'de Remote Administrtion yok olur.)
·NoConfigPage (Sistem'de Donanm Profilleri yok olur.)
·NoDevMgrPage (Sistem'de Aygt Yöneticisi yok olur.)
·NoDispAppearancePage (Görüntü Özellikleri'nde Görünüm yok olur.)
·NoDispBackgroundPage (Görüntü Özellikleri'nde Artalan yok olur.)
·NoDispCPL (Denetim Masas'nda Görüntü simgesi yok olur.)
·NoDispScrSavPage (Görüntü Özellikleri'nde Ekran Koruyucu yok olur.)
·NoDispSettingsPage (Görüntü Özellikleri'nde Ayarlar yok olur.)
·NoFileSysPage (Sistem'de Basarm'da Dosya Sistemi yok olur.)
·NoProfilePage (ifre'de SUser Profiles yok olur.)
·NoPwdPage (ifre'de ifre Deitir yok olur.)
·NoSecCPL (Denetim Masas'nda ifre simgesi yok olur.)
·NoVirtlMemPage (Sistem'de Baarm'da Sanal Bellek yok olur.)
Sisteminizi Bakalar Kartrmasn 2
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Policies\Explorer'da Yeni*IkiliDeeri açn. sim olarak aadakilerden herhangi birini verebilirsiniz. Çift tklayn.Geçerli duruma getirmek için deger verisini duruma göre 01 00 00 00 veya 1 yapn.


·NoAddPrinter (Sisteme yeni yazc eklenemez.)
·NoClose (Oturumu Kapat yok olur.)
·NoDeletePrinter (Sistemde yazc iptalini önler.)
·NoDesktop (Masaüstünde birey gözükmez.)
·NoDrives ("Bilgisayarm"'da sürücüler gözükmez.)
·NoFind ("Bu"l yok olur.)
·NoNetHood ("A Komular" yok olur.)
·NoRun ("Çaltr" yok olur.)
·NoSetTaskbar (Baslat/Ayarlar/Görev Çubuu & Balat Menüsü yok olur.)
·NoSaveSettings (Çkta ayarlar kaydetmez.)
CPU'nuzun kimlii
Bunun için CPU'nuz Intel olmal. Önce "Bilgisayarm" sa tklayn, menüden "Özellikler"i seçin. Açlan tabloda CPU'nuzun türünü göremeyeceksiniz. Sadece "GenuinIntel" yazar.Windows'unuz CPU'nun Pentium mu, yoksa 486 m olduunu tanmyor mu? Bunun için HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\System\CentralProcessor\
0\VendorIdentifier'i iki kere tklayn. Açlan kutuda Genuine ve Intel kelimelerinin arasna bir boluk koyun. Tamam' tklayn deiimi annda göreceksiniz.
Geri Dönüüm Kutusunun smini Deitirebilirsiniz.
Bilirsiniz Geri Dönüüm Kutusunun ismi deimez deitirmek için ne yapsanz nafile. Ama iin kolay var oda HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} anahtarna tklayn. Sa da "Varsaylan" satrnn karsnda "Geri Dönüüm Kutusu" yazl olduunu göreceksiniz. "Varsaylan" iki kere tklayn Geri Dönüüm Yazan yere dildiinizi yazabilirsiniz. Bilgisayar yeniden balatmanz gerek.
Explorer'in URL Listesini Silin.
Daha önceden girdiiniz internet adreslerinin URL listesinde görünmesini istemiyorsanz HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\ TypedURLs anahtarna gelin ve sa tarafta bulunan listeyi silin.
Computer Company * Any Street * Anytown * US * 01234